BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


O nás

Mateřská škola Bartošovice okres Nový Jičín, příspěvková organizace byla od r.1997 zařazena do sítě MŠ podporující zdraví. Vzdělávací program byl schválen Státním zdravotním ústavem v Praze a je inovován každé tři roky po analýze zjištěného stavu podmínek a vzdělávání dětí.
Právní subjekt školy byl zřízen dne 1.ledna 2003 a nachází se na území Moravskoslezského kraje, uprostřed malebné vesničky Bartošovice v oblasti Poodří.

Kapacita MŠ je 64 dětí a má tři třídy.
Dvě třídy smíšeného věku od 3 do 5 let
a třídu předškoláků od 5 – 6 let

K 1.9.2019

  • Třída Berušek – předškoláci

24 dětí, zaměřená na přípravu do ZŠ, rozvíjení matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnickou výchovu, ekologii a ochranu přírody,…).
Hudební a hudebně pohybové činnosti.

-Třída Motýlků, 24 dětí smíšeného věku, zaměřená na výtvarné programy (práce s výtvarnými materiály, technikami a keramickou hlínou v dílně, péče o akvarijní rybky …).

  • Třída Sluníček, 15 dětí smíšeného věku

zaměřená na pohybové aktivity – cvičení
na nářadí, prvky jógy, hudebně pohybovou výchovu, vycházky do přírody

Provoz školy: 6:00 hod. – 16:00 hod.
V MŠ je celkem 8 zaměstnanců: ředitelka, 5 učitelek, školnice a zaměstnanec ze Scolarestu -školního stravování na výdej jídla , úklid nádobí, celé kuchyně a jídelny.

ČÍSLO ÚČTU MŠ: 1772379369/0800
Datová schránka: 49cknbd


1.9.2019