BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


Novinky

OPERAČ. PROGRAM VÝZKUM,VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ zažádala o finanční prostředky z EU na: "Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání " pro vzdělávání pedagogů, projektových dnů ve školce i mimo školku, nákup počítačové techniky(tabletů)a jiných pomůcek

11.9.2018

UZAVŘENÍ MŠ ČERVENEC-SRPEN 2019

Od 22.7 2019 do 9.8.2019 bude MŠ UZAVŘENA.

15.5.2019

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Dne 25.5.2018 nabývá účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů, kterými se řídí i MŠ. Škola zpracovává údaje na základě zákona /matrika,rejstřík škol../a údaje, ke kterým je třeba souhlas zákonného zástupce./fotografování dětí na propagaci školy, číslo účtu k evidenci obědů, školného, vyzvedávání dítěte ze školky, výtvarné práce na výstavách .../

20.5.2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ 2019

ROZHODNUTÍ **VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ** BARTOŠOVICE NA ŠKOL.ROK 2019-2020

23.5.2019

ROZPOČET MŠ NA ROK 2019

Rozpočet školy na rok 2019 je zveřejněn ve vitríně u vchodu do prostoru Mateřské školy v Bartošovicích. Dále v "pastelce **Informace pro rodiče**".

15.5.2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MŠ

**Střednědobý výhled rozpočtu MŠ ** na léta 2019 - 2021 je zveřejněn ve vitríně u vchodu do prostor Mateřské školy v Bartošovicích****a v pastelce **Informace pro rodiče**


Archiv novinek