BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


Činnosti dětí během dne

6:00 – spontánní hrové aktivity, cílené činnosti (spontánní i řízené) zaměřené na prožitkové učení, komunitní kruh. Svačina probíhá podle potřeb dětí ve třídě.6.00– 7.00 třídy Motýlků, Berušek spojeny.12.30 – 16.00 třídy Motýlků
a Sluníček spojeny.


9:30 – 11:30 – pobyt venku s pohybovými aktivitami, vycházkami zaměřenými na stanovené cíle (pozorování), rozhovory, práci s přírodninami, tvořivými hrami na pískovišti.


11:30 (1. skupina dětí) – 12:00 – (2.skupina dětí)hygiena, příprava stolování.


12:00 – 12:30 – oběd, čištění zubů.


12:45 – 14:15 – převlékání, pohádka, odpočinek s individuálním potřebou spánku.Nespící děti individuální činnosti ve třídě.


14:15 – 14:35 – odpolední svačina.


14:45 – 16:00 – odpolední činnosti
a hry do rozchodu dětí.


Doporučujeme rodičům, aby si své děti z MŠ vyzvedávali včas.