BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


Stravování dětí

Stravu zajištujě firma SCOLAREST, která má akreditaci u MŠMT na školní stravování.Jídlo se dováží v termonádobách k tomu určených z centrální kuchyně na zámku v Bartošovicích.
Mateřská škola se stravuje podle zásad zdravé výživy a tak, aby splnila spotřební koš na maso, mléko, mléčné výrobky,ovoce, zeleninu, tuky, cukry a brambory. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je vhodně motivovat k tomu, aby neznámá jídla alespoň ochutnaly.Každé dítě jí svým tempem.Děti si mohou své oblíbené jídlo také přidat.Vedeme děti
k samostatnosti při stolování,obsluhují se samy v donášení a odnášení nádobí,mažou si pomazánky na pečivo, potom si nabírají hlavní jídlo dle potřeby formou"švédských stolů".Mladším dětem pomáhá paní učitelka.Věřte, dětem se to líbí a chtějí to dělat a hlavně se učí ****SAMOSTATNOS­TI!!!****


Sestavení jídelníčku na 2 týdny:

 • 3× maso výsekové
 • 2× maso drůbeží
 • 1× maso rybí
 • 1× maso mleté
 • 1× luštěninové jídlo
 • 1× zeleninové jídlo
 • 1× sladké jídlo

Děti mají zajištěný denně už od ranních hodin ve třídách pitný režim a čerstvé ovoce nebo zeleninu.


Cena stravného je podle věku dítěte a odebrané stravy.
Děti 3 – 6 leté:

 • svačinka 8,– Kč
 • oběd 24,– Kč
 • odpolední svačina 7,– Kč

Děti 7 leté:

 • svačinka 8,– Kč
 • oběd 25,– Kč
 • odpolední svačina 7,– Kč

Zákonní zástupci vyplní přihlášku ke stravování. Platbu provedou u firmy SCOLAREST bankovním převodem na jejich účet nebo v hotovosti ve školní jídelně u p. vedoucí školní jídelny. Úhrada musí být provedena vždy do 15.dne
stávajícího měsíce. Odhlašování a omlouvání dítěte ze stravy do 7:30 hod. telefonicky na čísle 556 758 680 nebo osobně v MŠ.


15.5.2019