BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


Nástup dítěte a první den v MŠ

Již před samotným nástupem dítěte do mateřské školy by mělo proběhnout první neformální seznámení s prostředím školky a učitelkami. Maminky s dětmi nás mohou po předchozí dohodě navštívit přímo v MŠ při denních činnostech nebo na zahradě apod. Dítě se tak seznámí s novým prostředím, hračkami a kamarády.


Je velkou událostí nejen pro dítě, ale také pro rodiče dítěte. Dítě se pochopitelně obává neznámého prostředí a lidí, proto rozhodně nedávejte najevo žádnou nejistotu dlouhým loučením, jelikož dítě okamžitě vycítí vaše rozpoložení a reaguje na něj – nejčastěji pláčem. Dítě ujistěte o vašem brzkém návratu, můžete mu dát s sebou oblíbenou hračku, aby zde mělo něco důvěrně známého z domova. Rozlučte se s dítětem a ostatní už nechejte na pedagogickém personálu, který má za léta praxe vyzkoušeno, jak s novým dítětem pracovat! Věřte, že pláč netrvá dlouho a rodiče jsou mnohdy udiveni, když dítě nechce z MŠ domů.
.
Pokud máte možnost, vždy je lépe dobu strávenou v MŠ postupně prodlužovat, to znamená- nejdříve brát děti domů po obědě, po nějakém čase prodloužit pobyt i na spaní. Takto si děti lépe zvykají a postupně pochopí a osvojí si režim dne v MŠ. Pro svůj klid si můžete do školky kdykoli zatelefonovat a na své dítě se informovat. Našim cílem je bezproblémový přechod dítěte z rodinného prostředí do kolektivu.


..