BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


Nemocné dítě

Musíme se dotknout nepříliš oblíbeného tématu – nemoci. Pro každého rodiče je to nepříjemné a obtížné období. V praxi se často setkáváme s tím, že rodiče ve snaze vrátit se rychle do pracovního procesu, dávají do kolektivu nedoléčené děti. Bohužel – je to zpravidla k jejich škodě, oslabený organismus nezvládne nápor bacilů a dítě je pak nemocné opakovaně. I obyčejná rýma je silně nakažlivé onemocnění a v kolektivu dětí se šíří jako lavina! Rovněž tak záněty spojivek, průjmová onemocnění, kašel. Buďte, prosím, ohleduplní, a pokuste se najít pro své dítě jiný zdroj hlídání! Školní řád zakazuje vodit nemocné dítě do kolektivu MŠ, učitelky provádějí každý den ranní filtr dětí a pokud rodič opakovaně dovede do MŠ dítě nemocné, budeme chtít potvrzení lékaře, že dítě smí do kolektivu. V případě náhlého onemocnění nemějte obavy, paní učitelky vám budou volat na kontaktní telefon.
*OMLOUVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ:
Nepřítomnost dítěte v MŠ se omlouvá první den jeho nepřítomnosti ve školce- telefonicky do 7.30 hod. nebo osobně. Zákonný zástupce písemně vyplní OMLUVENKU a předá ji p.učitelce na třídě.
PŘESTUPKY ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání:
1)Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání podle §34a odst.2 školské­ho zákona

2)Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte(bez omluvy se dítě neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce do předškolního zařízení)Pokutu lze uložit až do výše 5000,–Kč

Věříme, že jsme alespoň částečně odpověděli na nejčastější dotazy rodičů, týkající se nástupu dítěte do MŠ. Naším hlavním cílem je spokojenost dítěte a jeho bezproblémové začlenění do kolektivu MŠ.2.10.2017