BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


Chráníme les

V rámci spolupráce MŠ a ŽS pod vedením p. učitele Petřvalského se děti
v mateřské škole seznamují s ochranou přírody, nepoškozovat ji, pomáhat tam, kde je to třeba. Plánujeme akce k tomuto tématu.


Děti z MŠ poznávají preparovaná zvířata, rostliny na obrázcích, modelují své oblíbené zvířatko, třídí lesní plody a určují barvu listí. Největším zážitkem je kontakt
s žijícími živočichy – rybkou. Děti si odnášejí spoustu zážitků a vědomostí.


Mičulková Š. - 10.9.2012