BARTOŠOVICE

Okres Nový Jičín


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Dne 25.5.2018 nabývá účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů, kterými se řídí i MŠ. Škola zpracovává údaje na základě zákona /matrika,rejstřík škol../a údaje, ke kterým je třeba souhlas zákonného zástupce./foto­grafování dětí na propagaci školy, číslo účtu k evidenci obědů, školného, vyzvedávání dítěte ze školky, výtvarné práce na výstavách …/J.Dědiková - 20.5.2018